پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/19 | 
فصلنامه علمی –پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام وابسته به انجمن ایرانی تاریخ اسلام از خرداد ۱۳۹۰ با هدف فراهم کردن فضایی برای عرضه مقالات علمی و تخصصی منتشر می شود. خط مشی و هدف بنیادین این فصلنامه حمایت از مطالعات محققانه درباره جنبه های مختلف تاریخ می باشد.خوشبختانه استقبال استادان،پژوهشگران ودانشجویان از چاپ مقالات خود در این مجله سبب افزایش کمی وکیفی مقالات گردیده است.

ناشر: انجمن ایرانی تاریخ اسلام
شماره شاپا: ۲۲۵۱-۹۷۲۶

       نوع اعتبار                            علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • توالی انتشار                     فصلنامه
  • نوع داوری                         دو سو ناشناس
  • میانگین زمان داوری             ۵ ماه                
  • زبان نشریه                       فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع دسترسی                   رایگان (تمام متن)
  • هزینه بررسی و انتشار        دارد

تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام):
http://journal.isihistory.ir/find.php?item=1.40.19.fa
برگشت به اصل مطلب