پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)- فهرست داوران نشریه
داوران نشریه در سال ۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/17 | 
داوران نشریه در سال ۱۳۹۸
دکتر عباس احمدوند، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مژگان اسماعیلی، استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر عباس برومند اعلم، دنشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن الویری، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
دکتر الهام امینی، استادیار پژوهشکده علوم انسانی
دکتر محمدجعفر اشکواری، استادیار دانشگاه زنجان
دکتر ناصر انطیقه چی، استادیار دانشگاه شاهرود
دکتر حسین ایزدی، استادیار دانشگاه باقرالعلوم
دکتر محمدرضا بارانی، استادیار دانشگاه الزهرا
دکتر طاهر بابایی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
​​​​​​​دکتر علی بیات، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر فریبا پات، استادیار دانشگاه الزهرا
​​​​​​​دکتر عباس پناهی، دانشیار پژوهشکده گیلان شناسی
دکتر معصومعلی پنجه، استادیار دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
​​​​​​​دکتر جهانبخش ثواقب، استاد دانشگاه لرستان
دکتر حسین حسینیان مقدم،  دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
​​​​​​​دکتر حسن حضرتی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر سید احمدرضا خضری، استاد دانشگاه تهران
دکتر مرتضی دانشیار، استادیار دانشگاه فردوسی
​​​​​​​دکتر غلامحسین زرگری نژاد، استاد دانشگاه تهران
​​​​​​​دکتر حسن زندیه، استادیار دانشگاه تهران
​​​​​​​دکتر مدرس سعیدی، استادیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
​​​​​​​دکتر مریم سعیدیان جزی، دانشیار دانشگاه اصفهان
آقای سعید سلیمانی، پژوهشگر تاریخ سکه
​​​​​​​دکتر عادل شعبانی مقدم، دکتری تاریخ اسلام، مدرس معارف
​​​​​​​دکتر سعید طاووسی مسرور، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
آقای محمد عباسی، مربی بنیاد دائره المعارف اسلامی
دکتر علی علی بابایی، استادیار پژوهشکده علوم انسانی
​​​​​​​دکتر علی غفرانی، دانشیار دانشگاه همدان
​​​​​​​دکتر یونس فرهمند، دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
​​​​​​​دکتر آرمان فروهی، دکتری تاریخ اسلام
دکتر زینب فضلی، استادیار دانشگاه الزهرا
​​​​​​​دکتر یاسر قزوینی حائری، استادیار دانشگاه تهران
​​​​​​​دکتر حنیف قلندری، استادیار پژوهشکده تاریخ علم
​​​​​​​دکتر نجم الدین گیلانی، استادیار دانشگاه گیلان
دکتر امیرمحمد گمینی، استادیار پژوهشکده تاریخ علم
دکتر محمد محمودپور، استادیار پژوهشکده علوم انسانی
​​​​​​​دکتر محسن معصومی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر محسن معینی، استادیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
​​​​​​​دکتر اصغر منتظرالقائم، استاد دانشگاه اصفهان
دکتر جمال موسوی، دانشیار دانشگاه تهران
​​​​​​​دکتر ابراهیم موسی پور بشلی، استادیار پژوهشکده علوم انسانی
دکتر لیلا نجفیان رضوی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید علیرضا واسعی، دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی
دکتر وفا یزدانمنش، استادیار دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام):
http://journal.isihistory.ir/find.php?item=1.114.26.fa
برگشت به اصل مطلب