پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)- فهرست داوران نشریه
داوران نشریه در سال ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 
دکتر محمدرضا ابوئی مهریزی، استادیار داشگاه اهل بیت (علیهم السلام)
دکتر عباس احمدوند، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمید اسدپور، استادیار دانشگاه خلیج فارس
دکتر محمودرضا اسفندیار، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر حسن الهیاری، استادیار دانشگاه خلیج فارس
دکتر ناصر انطیقه چی، استادیار دانشگاه شاهرود
دکتر حسین ایزدی، استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دکتر محمدرضا بارانی، استادیار دانشگاه الزهرا (ع)
دکتر طاهر بابایی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسین حسینیان مقدم،  دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر منصور داداش نژاد، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر محمدحسن رازنهان، دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتر زهرا ربانی، استادیار دانشگاه الزهرا (س)
دکتر علیرضا روحی، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر رحمان ستایش، استادیار دانشگاه قم
دکتر مدرس سعیدی، استادیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
​​​​​​​دکتر مریم سعیدیان جزی، دانشیار دانشگاه اصفهان
آقای سعید سلیمانی، پژوهشگر تاریخ سکه
دکتر اسماعیل شمس، استادیار مرکز دائره المعارف اسلامی
​​​​​​​دکتر محمدرضا شهیدی پاک، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر افشین صالحی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
​​​​​​​دکتر سعید طاووسی مسرور، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر هادی عالم زاده، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
دکتر خدیجه عالمی، استادیار دانشگاه تهران
دکتر مریم عزیزیان، استادیار  دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر بدرالسادات علیزاده مقدم، استادیار دانشگاه پیام نور
​​​​​​​دکتر آرمان فروهی، دکتری تاریخ اسلام
دکتر محبوبه فرخنده زاده، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر احمد فضلی نژاد، دانشیار دانشگاه شیراز
​​​​​​​دکتر گودرز رشتیانی، استادیار دانشگاه تهران
جناب آقای سید کمال کشیک نویس رضوی، دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید محمد طیبی، دانشیار دانشگاه باهنر کرمان
​​​​​​​دکتر احمدرضا متولی، استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر حسین مرادی نسب، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر محمد محمودپور، استادیار پژوهشکده علوم انسانی
​​​​​​​دکتر محسن معصومی، دانشیار دانشگاه تهران
​​​​​​​دکتر اصغر منتظرالقائم، استاد دانشگاه اصفهان
​​​​​​​دکتر ابراهیم موسی پور بشلی، استادیار پژوهشکده علوم انسانی
دکتر بهزاد نعمتی، عضو هیئت علمی بنیاد پژوهشهای اسلامی
دکتر سیاوش یاری، دانشیار دانشگاه ایلام
دکتر علی یحیائی، استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام):
http://journal.isihistory.ir/find.php?item=1.114.31.fa
برگشت به اصل مطلب