پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)- اهداف و زمینه‌ها
اهداف فصلنامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/10 | 
حوزه مطالعاتی پر کشش تاریخ، سالیان بلندی است که پژوهش‌گران فرهیخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را بر سر خوان علمی‌اش گرد آورده است. عرصه مطالعاتی تخصصی تاریخ اسلام در میان این حوزه‌ متنوع و متفرع، به دلیل جذابیت‌‌‌‌های موضوعی و مطالعاتی و گستره دامنه جغرافیای فرهنگی و سیاسی‌اش، با روی‌کردی فرامرزی توانسته است مخاطبان بی‌شماری را به سوی خود بکشاند.
همین تنوع و وسعت موجب شده است که چرخه‌‌‌‌ای از عرضه و تقاضای علمی در جوامع اسلامی پدید آید و رشته تاریخ اسلام راه رشد را به سرعت بپیماید. البته این فرآیند بر پایه قرینه‌های موجود، تنها در جوامع اسلامی پدید نیامده است، بلکه مطالعات تاریخی به‌ویژه تاریخ اسلام با روی‌کرد شرق‌شناختی در دانشگاه‌های مهم جهان غرب پیشینه بلندی دارد. برپایی کرسی‌های گوناگون درباره مطالعات اسلام‌شناسی در شرق و غرب عالم اسلامی، مؤید این دعوی است.
بی‌گمان، گنجایی‌های پژوهشی و توان‌مندی علمی حوزه مطالعاتی تاریخ و دگرگونی شتابناک و فزونی‌گیرنده علمی و فرهنگی کانون‌ها و مراکز پژوهشی در جهان، اندیشه‌ورزان و برنامه‌ریزان حوزه مطالعاتی تاریخ را بر این داشته است که به انگیزه بازتاباندن دست‌آوردهای علمی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها، در همه زمینه‌های تخصصی تاریخ، به راه‌اندازی مجلّه‌هایی بپردازند.
این مجله بر پایه محورهای مطالعاتی گسترده تاریخ اسلام، به چاپ مقاله‌هایی در این حوزه‌ها خواهد پرداخت:
تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام؛
تاریخ فرق و مذاهب اسلامی؛
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی؛
تاریخ ایران دوره اسلامی؛
تاریخ تحولات جهان اسلام؛
تاریخ جنبش‌ها و نهضت‌های اسلامی؛
تاریخ تفکر و اندیشه اسلامی و شیعی؛
اسلام‌شناسی و شیعه‌پژوهی در غرب.

ماده ۱- هدف از چاپ و انتشار نشریات انجمن ایرانی تاریخ اسلام به گونه زیر است:
1.1. توسعه مرزهای دانش با انتشار به هنگام یافته‌های نوین پژوهشی.
2.1. گسترش پل ارتباطی میان پژوهشگران و مراکز علمی پژوهشی.
3.1. کمک به ارتقای سطح پژوهش در زمینه‌های مختلف و نهادینه کردن پژوهش در کشور.
4.1. تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور.
5.1. تلاش برای ورود و عضویت در بانکهای اطلاعاتی بین المللی.

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام):
http://journal.isihistory.ir/find-1.42.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب