پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)- راهنمای نگارش مقاله
معیارهای پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/20 | 

مقاله‌های برخوردار از ارزش علمی، در همه زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تاریخ اسلام، برای بررسی و چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد.
مقاله هایی مورد بررسی قرار می گیرند که حاوی یافته های بدیع (نظریه/ نوآوری/ نقد)بوده و پیش از این در جای دیگر منتشر نشده باشد.
مقاله ارسالی تا زمان تعیین تکلیف در اختیار مجله خواهد بود و نویسنده یا نویسندگان، حق ارائه هم زمان آن به جای دیگر را ندارند.
هیئت تحریریۀ مجله در پذیرش یا رد و ویرایش مقاله‌ آزاد است.
مسئولیت مطالب مقاله‌ چاپ شده در مجله (علمی و حقوقی) بر عهده نویسنده است.
چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارسال مقاله، تمام مکاتبات و مسؤولیت مقاله با نویسندۀ مسئول است.

نویسندگان محترم لطفا فرم تعارض منافع و فرم اصالت مقاله را به همراه مقاله، در قسمت پیوستها، بارگذاری فرمائید 

 مقاله ارسالی باید دارای قسمت‌های زیر باشد:

  • مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان
  • عنوان مقاله
  • چکیده فارسی و انگلیسی
  • کلیدواژگان
  • مقدمه (طرح مسئله و پیشینه پژوهش، شرح پرسش یا فرضیه‌های اصلی، روش، هدف و ضرورت پژوهش)
  • پیکره (بخش‌های گوناگون مقاله)
  • نتیجه
  • فهرست منابع
مشخصات نویسنده یا نویسندگان، شامل نام و نام خانوادگی،‌ رتبه علمی،‌ گروه علمی، محل خدمت، آدرس الکترونیکی و شماره تلفن باشد.
عنوان مقاله کوتاه، گویا و بیان‌کنندۀ محتویات مقاله باشد.
چکیدۀ فارسی مقاله، حداکثردر ۲۰۰ کلمه و چکیدۀ انگلیسی، ترجمۀ چکیدۀ فارسی باشد.
حجم مقاله بیش از ۶۰۰۰کلمه نباشد (با احتساب چکیده و منابع)
مقاله در محیط Word ۲۰۱۰ یا نسخه‌های جدیدتر آن با قلم B. zar حروف‌‌نگاری شود و قوانین نگارش و تایپ رعایت شود.
فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:
  • کتاب: نام خانوادگی (اَشْهر)، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحّح، محل نشر، نام ناشر، سال چاپ.
  • مقاله: نام خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، نام مجله، جلد (نوبت)، سال و ماه انتشار.

درج ارجاعات به منابع در متن به صورت (نام اشهر نویسنده، جلد/ صفحه) آورده شود و در صورت استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نیز آورده شود. مثال:‌  (William, ۲۸-۱) یا (مسعودی، مروج الذهب، ۵۷/۲؛ همو،  التنبیه، ۹۸).
ارجاعات توضیحی، ضبط لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و غیره در پانویس آورده شود.

در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری به روش های زیر برخورد خواهد شد:

۱- تذکر به نویسنده مسئول مقاله و درج نام تمامی نویسندگان در لیست سیاه نشریه ۲- محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص ۳- اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله


​​تذکر: مبنای صدور گواهی برای نویسنده/ نویسندگان پس از پذیرش مقالات، آنچه در سامانه آمده، خواهد بود و تغییری داده نمی شود. لطفا دقت فرمائید
نویسندگان محترم توجه بفرمائید که تمامی سوالات و پیگیری ها از طریق ایمیل و سامانه انجام پذیرد
نویسندگان دانشگاه آزاد دقت داشته باشند که در صورت تایید مقاله، رتبه به صورت روبرو درج خواهد شد. مثال: استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران


 

 براساس مصوبه انجمن ایرانی تاریخ اسلام مقرر گردید، در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود و یا مولف اشتباه واریز کند و یا به خاطر عدم ارسال فرم تعارض و منافع مقاله به داوری نرود، مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).


​ایمیل نشریه جهت مکاتبه: islamic.history۲۲۵۱gmail.com

​ایمیل مدیرداخلی: samanehkhalilifargmail.com
       

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام):
http://journal.isihistory.ir/find-1.48.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب